מועצה אזורית עמק יזרעאל
דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

מועצה אזורית עמק יזרעאל

ת.ד. 90000, עפולה 1812003

בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

למפה ב- waze לחץ כאן

טלפון: 04-6520111

פקס: 04-6520000

דוא"ל - info@eyz.org.il

מוקד 24/7: 04-6520100

שעות פעילות: 7:30-16:000

פרוטוקול הנהלה מספר 1 מיום 20 ינואר 2019

20/01/2019 17:00 עודכן בתאריך

על סדר היום:

 1. ועדת ביקורת לוועד מקומי – בלפוריה (בחירת 5 חברים)
 2. ועדות ביקורת לוועדים המקומיים (מסומן בכתום בטבלה)
 3. תקציב המועצה לשנת 2019
 4. צווי מיסים, תקציבים, האצלת סמכויות - ועדים מקומיים לשנת 2019
 5. ועדות – הצטרפות חברים נוספים
 6. מינוי דירקטוריון כחול לבן
 7. בקשת 3 עובדים ב 100% משרה לעבודה נוספת מחוץ למועצה - נדחה לדיון ועדה להמלצות להנהלה / מליאה
 8. התנגדות המועצה לתוכנית מתאר כוללנית שפרעם 261-0345462
 9. מינוי נציג מועצה בוועדה המחוזית לחוק התכנון והבניה
 10. תב"רים
 11. שונותעבור לתוכן העמוד