המועצה אישרה תקציב לתוכנית חומש נוספת ליישובים

29/03/2017 עודכן בתאריך

המועצה ממשיכה לקדם את פיתוח היישובים באמצעות תקציבים יעודיים. לאחר סיום תכנית החומש הקודמת, פעלה המועצה להפנות תקציבים חדשים ליישובים. התקציבים ישמשו לשיפור הנגישות והבטיחות במבני הציבור ומגרשי המשחקים ביישובי המועצה, שידרוג התשתיות ביישובים ובנוסף ל"תקציב ירוק" בדגש על שטחים ציבוריים וחזות היישוב.

 

מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל, אישרה תכנית חומש שלישית לפיתוח יישובי המועצה. התכנית מיועדת לשנים 2021 -2017 והיא תכלול טיפול ברמה מועצתית בתיאום עם הוועדים המקומיים לשיפור נגישות במבני ציבור ותקינות ובטיחות של מגרשי המשחקים הציבוריים ביישובים ללא השתתפות כספית של הוועד המקומי. בנוסף לתקציב המועצה להנגשה ובטיחות, יקבל כל יישוב תקציב ייעודי (שקל מול שקל מועצה וועד מקומי) למימוש פרויקט תשתיתי משמעותי שיתרום לפיתוח היישוב, בהתאם להחלטת היישוב וסדרי העדיפויות שלו.

 

כמו כן, אישרה מליאת המועצה "תקציב ירוק", כולל בסך של כ-2.5 מיליון שקלים שישמש את היישובים לטיפוח חזות היישוב ושטחים ציבוריים בו. התקציב הירוק הינו נוסחה שנקבעה לפי החיסכון שנוצר בכל יישוב עם כניסת הפחים הכתומים.

 

זוהי תכנית החומש השלישית שמובילה המועצה האזורית בראשותו של אייל בצר, ראש המועצה. תכנית החומש הראשונה אושרה לשנים 2007-2011 בסך של כ-37 מליון ₪ ממקורות המועצה לכלל היישובים ובעיקרה יועדה לקידום תשתיות ותיקות ומבני ציבור ביישובים. תכנית החומש השנייה אושרה לשנים 2016–2012, בסך של כ-9 מליון ₪ ממקורות המועצה ותקציב יישובים זהה, ועיקרה יועד למבני חינוך ביישובים.

 

אייל בצר, ראש המועצה אמר השבוע: תכנית החומש השלישית, כמו קודמותיה, היא חלק מגישת הניהול העצמי שמעודדת המועצה בקרב היישובים ונועדה לפתח את היישובים, לשפר תשתיות, נגישות, טיפוח שטחים ציבוריים וחזות היישוב. אנו צופים כי כמו בתכניות החומש הקודמות, תכנית החומש השלישית תשדרג באופן ניכר את הפיתוח ביישובים. יד ביד עם ההנהגות היישוביות ובעלי התפקידים נמשיך לקדם את יישובינו לרווחת תושבי עמק יזרעאל". עוד הדגיש בצר בדבריו, כי יישוב שלא סיים את מימוש תכנית החומש הקודמת, התקציב עומד לרשותו וניתן לעשות בו שימוש גם בהמשך.

עבור לתוכן העמוד