מקדמים תכנון ירוק גם בהרחבות היישובים

16/07/2017 עודכן בתאריך

כנס שנערך בשבוע שעבר קיבץ יחדיו מתכננים, אדריכלים ונציגי ישובים מהעמק ומכל הארץ, לחשוב מחדש על תכנון ובניית ההרחבות בישובים הכפריים. את הכנס יזמו אגף איכות הסביבה במועצה, בשיתוף מרכז המועצות האזוריות ומכללת אורנים בה נערך הכנס, כחלק מיום בניה ירוקה.

 

יערה בן נחום, מאגף איכות סביבה במועצה אמרה השבוע: "ההרחבות כיום נבנות בהתאם למודלים שהתקבעו לאורך השנים, והתוצאה היא רחובות שנראים כמעט משובטים, עם מעט מאוד התאמות לאופי הישוב, לתושבים בו, לטופוגרפיה ועוד. מטרת הכנס הייתה לחזור למהות – לערכים שבליבת ההתיישבות הכפרית, ולמצוא דרכים יצירתיות וחדשניות לממש אותם במבנה הפיזי."

 

בפתח הדברים הציגה מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות האזוריות, את הבעיות שיוצר התכנון המקובל היום, וכמה כיוונים חלופיים שנבחנים. אדריכל ד"ר נעם אוסטרליץ הדגיש את האופן בו המכונית מכתיבה את כל התכנון המרחבי, והבעיות הנוצרות עקב כך, ביניהן פיתוח עודף, רחובות שלא נעים ללכת בהם, עלויות פיתוח גבוהות ביותר המושתות על התושבים, ועוד.

 

בהמשך נערכו קבוצות עבודה שעסקו במגוון היבטים של תכנון: מהו מקום המכונית ברחוב, כיצד מתכננים הרחבה התומכת בקהילה ומחזקת אותה, כיצד מנצלים את השפע הקיים – מים, אנרגיה, צמחיה, בתוך הישובים; ובעיקר – כיצד תראה ההתיישבות הכפרית בעתיד, בסביבה ההולכת ומצטופפת, עם תחזית להכפלת האוכלוסייה עד 2050.

אחת הקבוצות עסקה בזיהוי הערכים העומדים בבסיס ההתיישבות הכפרית, ובהם ערבות הדדית, קהילתיות, קשר לטבע ועוד. מתוך כך הובהר שבית בודד צמוד קרקע אינו אחד ממאפייני ההתיישבות ההכרחיים. תובנה זו פותחת מגוון אפשרויות לתכנון יצירתי הכולל ציפוף של מרכזי הישובים, תוך חיזוק המבנה הקהילתי, מתן מענה למגוון אוכלוסיות, עידוד הליכתיות ותנועה ברגל או באופניים, העצמת השטחים הירוקים והשפע, ועוד.

 

בין הפתרונות שהועלו בקבוצות לשינוי המצב הקיים: תכנון ספירלי המערב את כל גורמי התכנון וגם את התושבים על מנת לתכלל את כלל הצרכים; התחלת התכנון מהמרחבים הציבוריים, ופריסת מבני המגורים ביחס אליהם על מנת להבטיח מוקד קהילתי חי; התייחסות לכל המרחב הציבורי כתחום אחד, וביטול הדיכוטומיה שבין הכביש לתחום המגורים; תכנון מעגלי בו לכל מרכיב יש מספר תרומות, למשל ריבוי שימושים לתחום הדרך, כגון חלחול מים, הצללה, משחק, ועוד.

 

בסיכום הדברים הדגישה עפרי דגני, מהנדסת הוועדה המקומית יזרעאלים, את הצורך ליזום שינוי בתכנון המקובל כיום, בגלל הלחצים הגוברים על המרחב הכפרי לצופף ולהצטופף. לדבריה, אם הישובים לא יזמו שינוי, גורמים חיצוניים יכפו פתרונות מבחוץ, וניסיון העבר מלמד שפתרונות אלו לא יהלמו את אופי הישוב וצרכי התושבים. תוצרי הכנס יהיו חלק מעבודה של מרכז המועצות האזוריות לשינוי הבניה במרחב הכפרי. במקביל, מספר ישובים בעמק כבר החלו לבחון אפשרויות לתכנון המותאם יותר לאופיים ולצרכיהם.

עבור לתוכן העמוד