מסכמים את עונת החפירות בתל שמרון

24/10/2017 עודכן בתאריך

במעמד ראש המועצה האזורית אייל בצר, נציגי רשויות ארציות ותושבים רבים מהיישובים השכנים, התקיים במרכז הקהילתי בתמרת אירוע לסיכום עונת החפירות הראשונה בתל שמרון, ופתיחתו של מרכז התצוגה הארכיאולוגית ומרחב המחקר. האירוע כלל הרצאה מרכזית מפי ראשי משלחת החפירות: ד"ר מרטין ופרופ' מאסטר, בה הוצגו לראשונה התוצאות הארכיאולוגיות עד כה. הסקירה המאלפת ריתקה את הקהל ובישרה על עושרו המגוון של התל בממצאים העתידים להיחשף בעונות הבאות. כמו כן הוצגו במקום מקצת מהממצאים עצמם בפריסה זמנית, אשר תמוקם בתצוגה קבועה במהלך התקופה הקרובה. העונה אופיינה בפעילות חינוכית וקהילתית רחבה סביב החפירות, שכללה תלמידים משבעת בתי הספר הסמוכים וכן מתנדבים רבים מתמרת, מנהלל ומיישובים שכנים אחרים.

 

סרטון אודות החפירות:

עבור לתוכן העמוד