אושר תקציב המועצה לשנת 2018

25/12/2017 עודכן בתאריך

מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל אישרה את תקציב המועצה לשנת 2018. בעשור האחרון תקציב המועצה האזורית הוכפל, מה שמעיד על הצמיחה הגדולה.

 

יש תקציב: בישיבת מליאת המועצה שנערכה החודש, הציג גזבר המועצה, שגיא וייץ, את התקציב הרגיל של המועצה האזורית עמק יזרעאל העומד על סך של כ- 321 מיליון ש"ח. יש לציין כי מספר תושבי המועצה ממשיך וגדל – מדי שנה נוספים למועצה כ- 1000 תושבים. כיום, מונה המועצה האזורית כ- 40,600 נפש.

 

גזבר המועצה, שגיא וייץ, אמר השבוע: "מעל ל-50% מהתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות סביבה, בטחון, יישובים בתהליכי צמיחה, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות שמשקיעה המועצה בכל תחומי החיים במועצה".

 

ראש המועצה האזורית אייל בצר, אמר השבוע: "בעשור האחרון הוכפל תקציב המועצה השנתי השוטף מכ- 150 מליון שקלים למעל-300 מיליון שקלים, דבר שמעיד על צמיחה מוגברת בכל תחומי העשייה. המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי וזכתה בפרס משרד הפנים השנה בפעם ה 19 ברציפות. המועצה תמשיך להעניק שירותים מצויינים לתושביה, אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ומתן השירותים לתושבים".

עבור לתוכן העמוד