התוכנית להסדרת מנחת מגידו

31/07/2018 עודכן בתאריך

כידוע לכם המאבק נגד שדה התעופה הבינלאומי נמצא בעיצומו. המאבק מתנהל בכמה מישורים במקביל ומתבצע ע"י פורום משותף של ראשי המועצות בסביבה (עמק יזרעאל, טבעון, רמת-ישי ומגידו) וכן ע"י מטה המאבק של התושבים.

 

מטרת עדכון זה, הינה להביא אליכם את המידע הנוגע למנחת מגידו.

 

שדה התעופה במגידו הוקם ע"י הבריטים ועבר אח"כ לרשות משרד הביטחון. בשדה מסלול יחיד באורך של 2,400 מטר שרק כמחציתו שופצה. השדה משמש ביום יום להפעלת מטוסי ריסוס, טייסת הכיבוי, תעופה כללית (מופעלת ע"י ביה"ס לטיסה במגידו) ומועדון הדאייה. כמו כן הוא משמש שדה חרום של חיל האוויר.

 

השדה מוגדר בתוכנית המתאר הארצית לשדות תעופה כשדה ברמה 4 (הרמה הנמוכה ביותר של שדה המאפשרת פעילות מוגבלת בלבד).

 

לשדה עצמו אין תכנית מאושרת כך שלמעשה הוא פועל מחוץ לחוק ובהיותו בתחום השיפוט של המועצה, הפעלה שכזו מביאה את המועצה לכך שהיא אינה מיישמת את תפקידה וסמכותה החוקיים.

 

בפני המועצה עומדות שתי ברירות:

1. להורות על סגירת השדה (מה שהיה מביא להפקעת הסמכות בשדה לידי המדינה ולפוטנציאל הכנת תכנית פיתוח משמעותית ע"י המדינה).

2. להכין תכנית הסדרה לשדה באופן המינימליסטי ביותר.

 

היישוב הקרוב ביותר למנחת הינו מושב היוגב.

 

המועצה בחנה היטב את ההשפעות של מנחת מגידו על היוגב והגיעה למסקנה כי לא תהיה השפעה מהותית על היוגב מבחינת השפעות הרעש של השדה ובנוסף ביקשה לוודא כי ההשפעות המשניות על היוגב יהיו מינימאליות (בעיקר בנושא הגבלות הבניה).

 

המועצה החליטה לבחור באפשרות השנייה ובתאום עם הוועדה המחוזית לתכנון ובניה הוכנה תכנית מצומצמת ביותר. מהתוכנית המקורית הורדו טרמינל הנוסעים וצומצם ביותר שטח הבניה המותר כך שלמעשה נותרה הסדרת המצב הקיים בלבד. לא תתאפשר ממנו פעילות בינלאומית.

 

בחירה בחלופה זו תעגן את המצב של מגידו כך ששינוי עתידי (למשל, העלאת דרוג השדה או הגדלת נפח וסוג המטוסים) יהיה קשה הרבה יותר לביצוע.

 

ראש המועצה נפגש עם תושבי היוגב והבטיח כי לפני הגשת התכניות לדיון בוועדה המחוזית, הן יועברו לעיון ולהערות היוגב וזאת מתוך מטרה להבטיח כי נשמרת שקיפות מלאה ויכולת של המושב להביע את דעתו ככל שימצא לנכון להתנגד לתוכנית המוצעת.

 

שחר אורן, מנהל החברה הכלכלית

עבור לתוכן העמוד