מקדמים פתרונות סביבתיים לחקלאות

26/12/2018 עודכן בתאריך

חברת יובלי העמק קיימה השבוע במועצה כנס רפתנים לכ-80 בעלי רפתות מרחבי העמק.

 

מטרת הכנס הייתה הסברת המשמעות החוקית של כללי תאגידי המים והביוב והבנת הפרמטרים הנבדקים. כללים אלה נועדו ל הסדרת הזרמתם של שפכי רפתות באופן שלא יגרום נזק למערכת הביוב, יבטיח את תהליך הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין וכן, מניעת מטרדים ונזקים לציבור ולסביבה. החל מינואר 2016 המועצה חויבה לפעול בהתאם לכללים, לדגום את שפכי הרפתות בתחומה ולקבוע תעריף ביוב בהתאם לאיכות הנמדדת.

 

מארגני הכנס ביקשו להעביר לרפתנים את חשיבות הטיפול בשפכים המוזרמים לביוב, משום שהזרמת מי שפכים באופן בלתי מבוקר, גורמת לעומס רב על מכוני טיהור השפכים, בעיקר באזורים בהם יש ריכוז של רפתות, ולעלויות טיפול גבוהות לצורך עמידה בתקנות הקולחים.

 

שלוש חברות מובילות בתחום טיפול במי שפכים, הציעו במהלך הכנס פתרונות לרפתנים.

 

צחי ורמוס, מנכ"ל יובלי העמק: "המועצה מבינה את קשיי הרפתנים בתוספות שנדרשות מהם לאור הדרישות החדשות של משרדי הממשלה, אך מחויבת לעבוד בהתאם לחוק. חשוב לנו לקבל שפכים מטופלים, על מנת לשמור על מערכת הביוב היישובית - קווי הולכה ותחנות שאיבה וכן צמצום עלויות הטיפול במכוני טיהור שפכים. אנחנו איננו נגד הרפתנים ונעזור לכולם במה שניתן".

עבור לתוכן העמוד