אושר תקציב המועצה לשנת 2020

מליאת המועצה אישרה פה אחד, את תקציב המועצה לשנת 2020
8/01/2020 עודכן בתאריך

בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום א' 29.12.2019, הוצג תקציב המועצה האזורית עמק יזרעאל, העומד על סך כ- 360 מיליון ₪. זאת, על סמך הנתונים שהוצגו בדו"ח הרבעון השלישי, לשנת 2019.

 

יש לציין כי מספר תושבי המועצה ממשיך וגדל שכן, מדי שנה נוספים למועצה כ- 1,000 תושבים.

כיום, מונה המועצה כ- 41,800 נפש. מעל 50% מתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות הסביבה, ביטחון, ישובים, תשתיות, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעה הרבה של המועצה, בכל תחומי החיים בה.

 

רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה: "בנינו תקציב על בסיס הרבעון השלישי של 2019, זאת למול כל סימני השאלה בנושא התקציב שיאושר בממשלה, לכשתקום. אין ספק שיתבצע עדכון תקציבי בהמשך, אך בשלב זה, בוצעה הערכה תקציבית זהירה, זאת לאחר עבודה יסודית ומאומצת של עובדי אגף הכספים, לאורך כל השנה ועל כך, תודה והערכה. במקביל, נקבעו תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת העבודה 2020. אנו רואים בתוכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילות הרשות, המאפשר שימוש נכון ואפקטיבי בתקציב הציבורי, תיאום בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה".

 

אייל בצר, ראש המועצה, אמר השבוע: "המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי וכפועל יוצא מכך, על מעמדה העצמאי כמועצה יציבה ובדרכה להיות רשות איתנה. אנו עדים לצמיחה מוגברת בכל התחומים ומתחייבים כי המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לתושביה. אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ראוי זה ולמתן שירותים ברמה גבוהה לתושבינו".

עבור לתוכן העמוד