איכות הסביבה מחזור איכות סביבה - גינה קהילתית איכות סביבה - חינוך פח כתום
  איכות הסביבה
  דלג על איכות הסביבה

  איכות הסביבה

  אגף איכות הסביבה מופקד על ריכוז הפעולות בנושא איכות הסביבה במועצה, וקידום הקיימות בה. תחומי הפעילות המרכזיים של האגף:

  • טיפול בפסולת ומיחזור: האגף פועל לייעל את הטיפול בפסולת, להעלאת רמות המיחזור ולהקטנת כמויות הפסולת המועברות להטמנה.
  • חינוך סביבתי: עבודה עם מערכות החינוך בישובים ומוסדות החינוך של המועצה להקנית ערכי הקיימות ואוריינות סביבתית.
  • עבודה עם הקהילות להעלאת המודעות לצורך בשינוי ובהקטנת טביעת הרגל האקולוגית, לטיפוח ערכי הקיימות ולשיפור איכות הסביבה בישובים.
  • פיקוח ואכיפה בשטחים הפתוחים, באזורי התעשיה ובישובים למזעור מפגעים סביבתיים, וכן לכידת כלבים משוטטים לפי פניות תושבים
  • וטרינריה: חיסון ועיקור חתולים וכלבים. 

   

  עבור לתוכן העמוד