פרויקטים באגף קהילה ורווחה המנצחים ביזרע-ראלי חוגגים יובל בקיבוץ הסוללים נוער מתנדב בהושעיה סטודנטים ב"מכללת ותיקים"
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע 

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  שיפוץ מגרשי ספורט לשנת 2018

  20/12/2017 עודכן בתאריך

  זו השנה הרביעית שמחלקת ספורט בשיתוף מחלקת הנדסה (כחלק מתכנית חומש) מסייעות ליישובים בשיפוץ/שדרוג מגרשי ספורט ביישובים.

   

  הגדרה של מגרש בשיפוץ/ שדרוג

  • מגרש אשר מהווה את מרכז הפעילות הספורטיבי של הישוב.
  • מגרש כדור סל/ משולב, מגרש כדור רגל.
  • כל בקשה אחרת תדון בנפרד עם עדיפות למגרש כדור סל או רגל בלב הישוב.

  שיטת התקצוב ליישובים

  1. 1 פרויקט בסך 50,000 ש"ח ליישוב
  2. 3 פרויקטים בגובה של 40,000 ₪ לישוב
  3. 3 פרויקטים בגובה של 20,000 ₪ לישוב 
  4. 2 פרויקטים בגובה של 10,000 ₪ לישוב 

  תנאים כללים לקבלת תמיכה

  1. הגשת בקשה מסודרת על דף לוגו של הישוב, תיאור מפורט של הבקשה, 3 הצעות מחיר ותאום סיור בשטח עם מנהל מחלקת הספורט ארז ביטמן.
  2. כל יישוב רשאי להגיש פרוייקט אחד בלבד.
  3. מאצ'יניג הועד במקומי יהיה זהה לפחות להשקעת המועצה (לישוב יש זכות להשקעה גבוהה יותר מהסכום שיקבלו מהמועצה).
  4. התחייבות להתחלת הביצוע בפרק זמן של לא יותר מ-3 חודשים מקבלת האישור על התמיכה תוך מטרה לסיים השיפוץ/ שדרוג עד סיום הרבעון הראשון של שנת 2018. ועד מקומי אשר שלא יתחיל את השיפוץ תוך 3 חודשים מיום האישור על התמיכה יאבד את זכאותו לתמיכה!
  5. מינוי איש קשר בישוב מול מחלקות המועצה לטובת הפרויקט (הנדסה/ ספורט/ כספים).
  6. עמידה בתקני הבטיחות הנדרשים.
  7. הצבת שלט בסיום הפרויקט ההמראה שהמגרש שופץ בעזרת המועצה.
  8. טקס חניכת המגרש באחריות הישוב בתיאום עם לשכת ראש המועצה.

  לוח זמנים

  • הגשת הבקשה עד ליום רביעי, 31 ינואר 2018 שעה 12:00.
  • תשובות יימסרו לוועדים המקומיים עד ליום 15 פברואר 2018

  ביצוע העבודה

  1. אפשרות ביצוע של קבלן העובד עם המועצה ובניהול המועצה.
  2. אפשרות ביצוע על ידי קבלן שיבחר על ידי הישוב ובניהול הישוב.

  הערות

   

  ועדה בראשות ראש המועצה - אייל בצר, מנכ"ל המועצה - דן תנחומא, מנהל מחלקת הספורט - ארז ביטמן ונציג אגף הנדסה תעבור על הבקשות ותדרג אותן על פי אמות המידה שלהלן:

  1. קבלת עזרה לטובת היישוב בשלוש שנים האחרונות.
  2. צמיחה דמוגרפית נוכחית ועתידית של היישוב.
  3. מידת נחיצות.
  4. קיום של מתקן מועצתי נוסף ביישוב בשיתוף עם בתי הספר.

  מועד אחרון להגשה למחלקת ספורט 31.1.2018

   

  ניתן בדוא"ל או בפקס: טלפון: 04-6520080/79  פקס: 04-6520101 , דוא"ל: ErezB@eyz.org.il

  תשובות תינתנה 15 יום לאחר מועד ההגשה האחרון.

  עבור לתוכן העמוד