מבנה ציבור בשמשית אולם ספורט גן ילדים - אלוני אבא שיקום תשתיות ביישוב הותיק - כפר ברוך גן שעשועים - ציפורי
  אגף הנדסה ותשתיות
  דלג על אגף הנדסה ותשתיות

  אגף הנדסה ותשתיות

  מנהל: דובי וינגרטן

  מזכירה: רותי אמויאל

  טלפון מזכירות: 04-6520045

  פקס: 04-6520050

  צור קשר א. הנדסה ותשתיות - לחץ כאן

  בקשות להיתרים (דינה 6520732)
  בקשות לטופס 4 (חמוטל 6520716)

  ניתן לפנות בימים ב' ו-ד' בשעות 8:00-13:00

  תהליך קבלת היתר בניה

  12/03/2017 עודכן בתאריך

  בקשות להיתרים (דינה 04-6520732) - יש לפנות בימים ב' ו-ד' בשעות 8:00-13:00


  תהליך קבלת היתר במבנה חדש ו/או תוספת בניה

  1. הבקשה מגיעה מהועדה (יזרעאלים) לאגף הנדסה בצרוף מזכר מטעם הועדה.
  2. בהנדסה מקבל התושב טופס טיולים (טופס טיולים להורדה) לאישור עמידה בתנאים המבוקשים בנושאים הבאים:
   1. היח' הסביבתית
   2. יובלי העמק (אישור לתוכנית ביוב)
   3. מינהל הכנסות (תשלום היטלי ביוב)
   4. מהנדס המועצה – אישור אחרון
  3. על התושב לתת ערבות לעמידה בתנאים: (הערבות תוחזר בסיום הבנייה, קבלת טופס 4 ו/או אישור מהיישוב והמועצה.)
   1. בבקשה להיתר בבניה חדשה: בשלב האישורים, יעביר המבקש ערבות/ שיק בנקאי, כהתחייבות לשמירת התשתיות הציבוריות בתקופת הבניה ויחתום על הטפסים הנחוצים שיקבל מהנדסה (טפסים לבונה בית חדש - להורדה)
   2. בבקשה להיתר בתוספת בניה: בשלב האישורים יעביר המבקש ערבות/ שיק בנקאי על סך 20,000 ₪, כהתחייבות לשמירה על התשתיות הציבוריות בתקופת הבניה ויחתום על טפסים שיקבל מאגף הנדסה (טפסים לתוספת בניה - להורדה).
  4. היטל שידרוג תשתיות ותיקות - יש ישובים שהמבקש יידרש להעביר סך של 10,000 ₪ עבור שידרוג תשתיות ותיקות בישוב בעתיד, עפ"י הוראות מינהל מקרקעי ישראל.
  5. לאחר קבלת כל האישורים, החתימות והתחייבויות, הבקשה תועבר חזרה לועדה לקבלת ההיתר.
  עבור לתוכן העמוד