פיקוח ואכיפה
  יחידת אכיפה
  דלג על יחידת אכיפה

  יחידת אכיפה

  מנהל: נעם גיגי

  מזכירה:  מירי מלכה

  לפרטים : לחץ כאן

  פניות דרך מוקד המועצה - לחץ כאן

  שעות הפעילות: 7:30-16:00

  הודעה לציבור בעלי הכלבים

  6/07/2016 עודכן בתאריך

  עפ"י תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – כלבת ופיקוח על כלבים) התשס"ז – 2007, נקבעו עבירות בנושאי כלבת ופיקוח על כלבים כ "עבירה מינהלית", שבגינן ניתן להטיל קנס מינהלי קצוב.

  התקנות הנ"ל קובעות את שעורי הקנסות על עבירות אלו:

  • החזקת כלב שגילו מעל שלושה חודשים ללא רישיון – 500 ₪
  • אי דווח לווטרינר הרשות על שינוי מקום מגורים ו/או העברת הכלב לבעלים אחרים ו/או על מותו של כלב–250 ₪
  • החזקת כלב לא מחוסן – 1500 ₪
  • כלב מחוץ לחצרו ללא בעליו וללא רצועה – 500 ₪
  • החזקת כלב מסוכן ללא רישיון – 5000 ₪
  • אי חסימת פיו של כלב מסוכן בזמם – 1000 ₪
  • אי שילוט כניסה לחצר בית בו מוחזק כלב – 250 ₪
  • אי העברת כלב שנשך למאורת בידוד – 2000 ₪

  מודגש בזאת כי קנסות אלו וסכומן נקבעו כמדיניות ארצית מחייבת!

  ציבור בעלי הכלבים נקרא בזאת להקפיד על שמירת החוק והתקנות!

  עבור לתוכן העמוד