מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@eyz.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  ועדות המועצה

  ועדות סטטוטוריות מוגדרות בצוו המועצות האזוריות כועדות חובה, ועל כן חובה להקימן ולכנסן מעת לעת.
  המועצה רשאית להקים ועדות בנושאים נוספים ושונים על פי הצורך.

   

  הנהלת המועצה

  חברי הנהלת המועצה:
  • אייל בצר - נהלל
  • עידו דורי - עין דור
  • חנה פרידמן - הושעיה
  • ישראל ויזל - הסוללים
  • שאול פינקרפלד - הרדוף
  • שי יזרעאלי - כפר יהושע
  • אלי סימון - ציפורי
  • גבי בורנשטיין - עדי
  • יריב בן עזר - בלפוריה
  • אבנר כרמון - שמשית
  • אופיר שדמי - שמשית
  • חגית אבנרי - שריד  
  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת תקציב

  חברי ועדת תקציב:
  • עידו דורי - עין דור
  • עומר נוביץ - מרחביה מושב
  • יואל בן ברוך - בית לחם הגלילית
  • יאיר כץ - הושעיה
  • לימור ירון - עדי
  • צפריר ביכלר - אחוזת ברק
  • איתי אדמון - אלונים

  לסיכומי ישיבות ועדת תקציב - לחץ כאן

   

  לראש העמוד לראש העמוד

  יזרעאלים

  חברי ועדת יזרעאלים:
  • אייל בצר - נהלל
  • עידו דורי - עין דור
  • יוחאי פורת - היוגב
  • משה ציפורי - בית שערים
  • משה לפידות - מזרע
  • אפי קדרון - אלוני אבא
  • יוסי גת - גבת
  • חנה פרידמן - הושעיה
  • רן יפעה - כפר החורש
  • מיקה בכר - תמרת
  ועדת משנה יזרעאלים:
  • עידו דורי - עין דור
  • משה ציפורי - בית שערים
  • יוסי גת - גבת
  • יוחאי פורת - היוגב (מ"מ)
  • מיכה בכר - תמרת (מ"מ)

   

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת מכרזים

  חברי ועדת מכרזים:
  • חנה פרידמן - הושעיה
  • עמי יעקובסון - כפר ברוך
  • יואל בן ברוך - בית לחם הגלילית
  • שמואל טלאור- גבעת אלה
  • משה לפידות - מזרע
  • טטיאנה בונצ'וק - גניגר
  ועדת מכרזים - נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה. ראש המועצה אינו רשאי להיות חבר הועדה.
  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת ביקורת

  חברי ועדת ביקורת:
  • דורון מור - מרחביה קיבוץ
  • יאיר כץ - הושעיה
  • גלעד דקל - יפעת
  • חיים יזרעאלי - גבעת אלה

  ועדת ביקורת נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה.

  ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.
  בועדה יכהנו 3-5 חברים.

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת ביטחון

  חברי ועדת ביטחון:
  • דניאל קרבולי - חנתון
  • זיו ורהפטיג - אחוזת ברק
  • יוסי גת - גבת
  • שמעון סויסה - שדה יעקב
  • שמואל טלאור - גבעת אלה
  • נציג השר לבטחון פנים
  • נציג שר הביטחון
  • נציג שר החינוך והתרבות

  ועדת הביטחון נבחרת על ידי מליאת המועצה מבין חבריה. בנוסך יהיו חברים בה נציגי השרים הבאים (אם מצאו לנכון לשלוח נציג) שר הביטחון, שר החינוך והתרבות והשר לביטחון פנים. הועדה רשאית למנות חברים נוספים על פי החלטתה.

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדה חקלאית

  חברי הועדה החקלאית:
  • אייל בצר - נהלל
  • משה ציפורי - בית שערים
  • יוחאי פורת - היוגב
  • משה בן שחר - הסוללים

  הועדה החקלאית נבחרת על ידי מליאת המועצה. לפחות מחצית מחברים יהיו חברי מליאה, והשאר בעלי זכות להיבחר כחברי מועצה (שאינם פסולים לכהונה כמובן).

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת איכות הסביבה

  חברי ועדת איכות הסביבה:
  • צפריר ביכלר - חבר מליאה
  • אופיר שדמי - חבר מליאה
  • שי יזרעאלי - חבר מליאה
  • אסי אליה - מנהל היחידה הסביבתית
  • שרון שילה - נציג ציבור
  • יהודה פינסקר - נציג ציבור
  • נציג ארגון ארצי
  • נציג השר להגנת הסביבה

  ועדת איכות הסביבה תכלול: 4 חברי מועצה, עובד בכיר האחראי לתחום איכות הסביבה במועצה, 2 נציגי ציבור תושבי מועצה (אחד מהם ייבחר ע"י המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם שמירה על איכות הסביבה, והשני ייבחר ע"י ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי תבחר המועצה את נציגי הציבור עם ארגון ארצי. לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה. ארגון ארצי - אדם טבע ודין, החברה להגנת הטבע, ארגון חיים וסביבה.

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת גבולות

  חברי ועדת גבולות:
  • אבנר כרמון - שמשית
  • משה ציפורי - בית שערים
  • עידו דורי - עין דור
  • אלי בן סימון
  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת שימור אתרים

  חברי ועדת שימור אתרים:

  • עידו דורי - יו"ר
  • איתי אדמון - חבר מליאה
  • ורד מרקיאר - חברת מליאה
  • חגית אבנרי - חברת מליאה
  • עפרי דגני - מייעצת

  הועדה לשימור אתרים תכלול את ראש המועצה או סגנו (יו"ר), 3 חברי מועצה שייבחר על ידי המליאה, עובד המועצה הבקיא בענייני תכנון ובנייה שיימנה על ידי ראש המועצה, ומי שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות שייבחר על ידי המועצה ותהיה לו דעה מייעצת בלבד.

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת הנחות לארנונה

  חברי ועדת הנחות לארנונה:
  • דני דה קסטרו - חבר מליאה , יו"ר
  • טוניה ליפשיץ - חברת מליאה
  • דן תנחומא - גזבר ומנכ"ל
  • אבי גולדהמר - יועץ משפטי
  • אתי גפן - מנהלת מחלקת רווחה

  ועדת הנחות ארנונה תכלול 2 חברי מליאה (אחד מהם יו"ר על פי החלטת המליאה), גזבר המועצה (או נציגו מבין עובדי המועצה), מנהלת אגף רווחה (או נציגה מבין עובדי המועצה), היועץ המשפטי למועצה. 

  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת תמיכות

  חברי ועדת תמיכות:
  • דן תנחומא - מנכ"ל וגזבר המועצה
  • מירי שריג - חשבת המועצה
  • רחל שחורי - מנהלת אגף החינוך
  • אבי גולדהמר - יועץ משפטי
  • חנה פרידמן - הושעיה (משקיפה)
  • גבי בורנשטיין - עדי (משקיף)

  ועדת תמיכות מורכבת בהתאם לנוהל משרד הפנים ממנכ"ל המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי למועצה.

  לראש העמוד לראש העמוד

  פורום חינוך

  חברי פורום חינוך
  • אייל בצר, ראש המועצה
  • חנה פרידמן, סגנית ראש המועצה
  • מיקה בכר, חברת מליאה
  • דורון מור, חבר מליאה
  • אבנר כרמון, חבר מליאה
  • חיים יזרעאלי, חבר מליאה
  • דני דה קסטרו, חבר מליאה
  • חדוה אילת, מנהלת בית ספר רעים
  • דודו גורן, מנהל בית ספר עמקים
  • רחל שמיר, מנהלת בית ספר נתיב
  • עדנה דנגור, מנהלת בית ספר קישון
  • יעל ארמה אורן, מפקחת כוללת מחוז צפון, משרד החינוך
  • רונן דורי, מפקח כולל, המינהל לחינוך התיישבותי, משרד החינוך
  • רחל שחורי, מנהלת אגף חינוך
  • חיה רביב, מנהלת השירות הפסיכולוגי
  • עינת בארי, מנהלת מחלקת גני ילדים
  • מרים שלו, מנהלת מחלקת היל רך
  • תמר בן אלחנן, נציגת ציבור
  • דפנה מאור, נציגת ציבור
  • יוסי אקרמן, נציג ציבור
  לראש העמוד לראש העמוד

  ועדת רכש ובלאי

  חברי ועדת רכש ובלאי:
  • דן תנחומא, מנכ"ל וגזבר
  • אלון טל, מנהל מחלקת רכש
  • אילן טורנר, מנהל מחלקת מחשוב

  חברי ועדת רכש ובלאי נבחרים על ידי מליאת המועצה. על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/09 ו- 4/09 הרכב הועדה יהיה מקצועי בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור. מומלץ לכלול בין החברים את גזבר המועצה והיועץ המשפטי

  לראש העמוד לראש העמוד
  עבור לתוכן העמוד