בית המועצה
    מועצה אזורית עמק יזרעאל
    דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

    מועצה אזורית עמק יזרעאל

    ת.ד. 90000, עפולה 1812003

    בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

    למפה ב- waze לחץ כאן

    טלפון: 04-6520111

    פקס: 04-6520000

    דוא"ל - info@eyz.org.il

    מוקד 24/7: 04-6520100

    שעות פעילות: 7:30-16:000

    פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 47 מיום 31 דצמבר 2017

    31/12/2017 עודכן בתאריך

    על סדר היום:

    1.  אישור פרוטוקול קודם

    2.  החלטת שר הפנים לשינוי גבולות בין יפיע, עמק יזרעאל ומגדל העמק

    3.  ועדה חקלאית

    4.  האצלת סמכויות וועדים מקומיים לשנת 2018

    5.  ועד מקומי בלפוריה, האצלת סמכויות לשנת 2018

    6.  תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2018

    7.  שינוי מורשי חתימה, בי"ס יסודי נהלל, בי"ס שגיא

    8.  פתיחת חשבון ייעודי לנושא היטל הנחת צנרת

    9.  תב"רים

    10. שאילתה מיקה בכר

    11. שונות

     

    עבור לתוכן העמוד