כללי

במהלך שנת 2008 טפלה הביקורת במספר תלונות, בנושאים הבאים:

  • תלונה בנושא פרסום.

בבדיקתנו לא נמצא בסיס לתלונה. במקביל, על פי המלצת הביקורת, נכתב נוהל מחייב לפרסומים של המועצה.

  •  מינוי קבלן גינון בבית ספר.

   מבדיקתנו נמצא, כי הקבלן הנוכחי בבית הספר המדובר, מועסק ללא הסכם מתאים. על כן, בוצע הליך קבלת הצעות מחיר לבחירת קבלן הגינון.

  •  מינוי מזכירה לועד מקומי ביישוב.   הנושא עדיין בטיפול