בתחילתה של שנה חדשה, אפשר להתבונן על העשייה העשירה של המועצה בתחומים רבים ולשאת עינינו לאתגרים של השנים הבאות. השנה התחדשנו במגוון פרוייקטים, הישגים, ארועים ויוזמות חדשות.

המועצה האזורית עמק יזרעאל זכתה ב"אות קהילה מתנדבת" ארצי וקיבלה את הפרס בטקס חגיגי בכנסת ישראל.

בית הספר העל-אזורי- "קישון" ברמת דוד וגן "הדר" בשמשית, זכו השנה בפרס החינוך המחוזי ויעלו לתחרות הארצית.

בעשור האחרון הוכפל תקציב המועצה! תקציב המועצה אושר ל 2016- והוא עומד על כ 291- מליוני שקלים. אושרו תקציבי פיתוח נוספים, רחבי היקף שמעידים על הצמיחה.

כ 50% מתקציב המועצה מושקעים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות סביבה, בטחון, יישובים בתהליכי צמיחה, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות בכל תחומי החיים במועצה.

אנו מתנגדים להקמת שדה תעופה בינלאומי בעמק. מליאת המועצה הקימה צוות שתכליתו לבדוק את המשמעויות וההשלכות ולגבש עמדה והמלצות וכל זאת לקבלת החלטה ציבורית ומחייבת בנושא.

לפניכם מהנעשה בשנת 2015 ומהצפוי בשנת 2016:

חינוך:

 • במערכת החינוך במועצה לומדים כ 13,000- ילדים ובני נוער במעונות, בגנים ובבתי הספר.

 • בשנת הלימודים תשע"ו נקלטו כ 220- תלמידים חדשים בבתי הספר )כיתות א'-י"ב(.

 • הגידול הדמוגרפי הוביל לתהליך של שינויי מיפוי בבתי הספר היסודיים. בתשע"ו גובשו פרטי השינוי וההכנות לקראתו. בתשע"ז יכנס השינוי לתוקף.

 • אחוז זכאות לבגרות של תלמידים תושבי המועצה האזורית עמק יזרעאל עומד על 87% .

 • תו תקן ירוק וירוק מתמיד - גם השנה הוסמכו שני גני ילדים נוספים: תקן ירוק - גן תמר בהיוגב , תו תקן ירוק מתמיד - גן ציפורים במנשיית זבדה. כל בתי הספר במועצה הינם בעלי תו תקן ירוק, וחלק בעלי תו תקן ירוק מתמיד.

 • ספרים דיגיטליים - בי"ס אופקים במרחביה בתכנית פיילוט ללמידה מתוקשבת.

 • תקציב להצטיידות - מליאת המועצה אישרה סכום של 700 אלף ₪ לטובת שיפור הציוד בבתי הספר, בנוסף לתקציב שוטף 4 מלש"ח שנתי.

 • תכנית האנגלית - השנה פועלת תכנית ייחודית לשיפור השיח באנגלית בבתי הספר התיכוניים.

 • בית הספר "עמקים תבור" הוכרז כבית ספר מצטיין והצטרף לבתי הספר ה"עמק המערבי" ו"ויצו נהלל", שהוכרזו מצטיינים בשנתיים האחרונות. ההצטיינות היא במגוון תחומים: הישגים אקדמיים, חינוך ערכי, גיוס משמעותי לצה"ל, תרומה לקהילה.

 • פרס חינוך מחוז הצפון הוענק לבית הספר "קישון" ולגן "הדר" בשמשית. מועמדים לפרס חינוך ארצי.

 • המועצה נבחרה כרשות מצטיינת בניהול עצמי של בתי הספר.

 • בחטיבת הביניים ה"עמק המערבי" ו"עמקים תבור" יצא לדרך מסלול מוסיקה מוגבר לתלמידי כיתות ז' בשיתוף בית האומנויות

 • המשך בינוי והרחבה של מוסדות חינוך- פירוט במידע של אגף ההנדסה.

דוח לתושב 2015

בית האמנויות מרכז למוסיקה ומחול, לומדים כ- 1000 תלמידים מגמה לבגרות במוסיקה, מגמה לבגרות במחול, מקהלות, הרכבים ותזמורות. המקום מארח סדנאות מחול, כיתות אמנים וקונצרטים לתלמידיו ולקהל הרחב. לבית האומנויות שלוחות מחול בהושעיה ובגבעת אלה, שלוחות מוסיקה בשמשית, הושעיה והרדוף ופרוייקט "בית ספר מנגן" בחלק מבתי הספר היסודיים.

 

נוער:

 • כ- 7000 ילדים ובני נוער משתתפים בפעילות המחלקה: פעולות שבועיות, סמינרים, טיולים, סדנאות ועוד.

 • הורחבו תהליכי ההכשרה המקצועיים והליווי של מדריכי הנוער יחד עם הישובים.

 • הושלמה עבודת הסימון של שביל יזרעאל קק"ל ותושבי העמק קיבלו מפת השביל.

 • פרוייקט "מדריך מקצועי" ביישובים אומץ בהצלחה ובני נוער רבים נהנו מפעילויות ספורט ופנאי.

 • הורחבו פעילויות הקיץ ביישובים ובאזור: "ראלי יזרעאלי", "סיירת מחצלות" וסדנאות בשיתוף תכנית עיר ללא אלימות והחינוך החברתי.

 צעירים:

 • נערכו קורסים והכשרות מסובסדים: פסיכומטרי, בנייה לצעירים, מנהיגות צעירה.

 • לחיילים בסדיר ולסטודנטים הוענקו הנחות באירועי תרבות של המועצה.

 • מערך המלגות הורחב גם לתחום מעורבות חברתית.

 • הוקם פורום המוביל מיזמים לטובת צעירים: פאב חברתי "יזרעאלה" לנושאי תרבות, תעסוקה ועוד, וכן קבוצת מנהיגות צעירה.

 

אזרחים ותיקים:

 • מועדוני ותיקים: הוקמו שני מועדוני ותיקים אזוריים ביישובים עדי וגזית, המאפשרים לתושבי צפון ומזרח המועצה להנות מפעילות עשירה.

 • 20 מועדוני ותיקים ביישובים צויידו בריהוט ובמערכת מוליטימדיה משופרים.

 • במכללת הוותיקים לומדים כ- 1200 סטודנטים במגוון נושאים ותכניות לימודים חדשות.

 • עמותת ותיקי עמק יזרעאל ממשיכה לפתח מגוון פעילויות לוותיקים עצמאיים: טיולים בארץ ובעולם, נופשים ופעילויות בריאות. העמותה מפעילה את מרכז היום, ה"סב יום", ומתמחה בטיפול באנשים הסובלים מדמנציה ואלצהיימר.

 • פרויקט "קהילה תומכת" מאפשר לוותיקים ביטחון ואיכות חיים בקהילה.

 • קידום שילוב בין דורי בפרויקט "תיאטרון עדות" המפגיש תלמידים וניצולי שואה, צעדה רב דורית, שילוב סטודנטים בתיעוד סיפורי חיים ולימוד הפעלת מחשב וטכנולוגיות, בבית הוותיקים.


 קהילה ורווחה:

 • ניתן שירות אישי לכ- 2000 משפחות ברחבי המועצה.

 • תכנית "משלבים כוחות" מסייעת בתקצוב ובתמיכה של לכ- 80 פרוייקטים קהילתיים המקדמים את תחום האחריות החברתית: שוק איכרים קהילתי, פעילויות סבים ונכדים משחקיות ועוד'.

 • שלוחה למרכזים הטיפוליים (פרטני, זוגי, משפחתי וקבוצתי) הוקמה בהושעיה, להנגשת השירות לכלל ישובי צפון המועצה.

 • הוקמה מסגרת ייעודית למתן הכשרה לוועדות ביישובים – קהילה פעילה.

 • המרכז למניעה ולטיפול באלימות הרחיב את מערך שירותיו.

 • הורחבה תכנית זוגיות וחברות מכבדת, לכלל חטיבות הביניים בשיתוף עיר ללא אלימות.

 • התקיים קורס "פמיננסי" להקניית כלים כלכליים לנשים ע"י מחלקת נשים.

 יישובים:

 • המועצה סייעה בגיוס רכזי קהילה ובמימון פעילותם ב 15- יישובים, כדי לקדם את הפעילות הקהילתית.

 • קידום מקצועי של בעלי התפקידים ביישובים- מזכירים, רכזי קהילה, מנהלות לשכה ורכזי תחומים נוספים באמצעות השתלמויות, מפגשים וסדנאות מקצועיות.

 • התקיימו קורסי גישור לבעלי תפקידים ביישובים.

איכות סביבה

 • הוקמה יחידה המטפלת באכיפת חוקי עזר וחוקי המדינה בתחום הסביבתי.

 • ב 21- ישובים הוצבו פחים כתומים לאריזות, המקלים על התושבים את המיחזור.

 • פינות מיחזור חדשות נבנו ביישובים כפר גדעון, מרחביה, חנתון, שמשית, גבעת אלה, ציפורי, בית לחם הגלילית, כפר ברוך, תמרת, אלון הגליל, היוגב, קיבוץ שריד.

 • נפתחה השתלמות גננות יחודית בתחום החינוך לקיימות.

 • היחידה הסביבתית מלווה ומדריכה את הפעילויות של ועדות איכות הסביבה ביישובים: הקמת 17 גינות ובוסתנים קהילתיים, פעילויות קהילתיות להגברת המודעות לצרכנות ולמיחזור, קידום גינון בר-קימא ועוד.

 • בתשעה ישובים בעמק מתקיים מערך גינון אקולוגי ללא ריסוסים להדברת עשביה. התושבים נהנים ממרבדי פריחה טבעית ומהפחתת הרעלים בסביבת הבתים.

תרבות

 • המועצה מציעה חמש תכניות עשירות: מנויי תיאטרון, הורים וילדים, מופעים לכל המשפחה, מוסיקה קלאסית ומחול.

 • הופקו סדרות מופעי חורף ואביב באולם המופעים יפעת, עם טובי האמני בישראל.

 • מחלקה התרבות מעניקה תמיכה כספית לחבורות הזמר ביישובים ומקדמת יוזמות מקומיות בתחום התרבות.

 • גם השנה נהנו תושבי העמק ואורחים רבים משפע של ארועי תרבות בפסטיבל חלב ודבש בשבועות.

ביטחון

 • כ 350- מתנדבי "מתמיד" פועלים ברחבי העמק עם תמיכה שוטפת של מחלקת הבטחון. אנו קוראים למתנדבים נוספים להצטרף לפעילות.

 • הוכשרו צוותי חירום יישוביים ומועצתיים בתחומי החילוץ וההצלה, הכבאות "המתמיד" וכו'.

 • נערך קורס חירום וחילוץ מהריסות של פיקוד העורף למתנדבי המחלקה.

 • 2 כבאיות חדשות נוספו ליחידת הכיבוי לטיפול במגוון ארועי חירום.

 • המועצה הצטיידה במזל"ט תרומת חברת אלביט. המזל"ט מאפשר שליטה במרחב בזמן חירום ובשגרה. טייסים מתנדבים, תושבי העמק מפעילים אותו.

ספורט וקידום אורח חיים בריא

 • המועצה תומכת בענפי ספורט מגוונים ביישובים: מירוצים, ימי ספורט אזוריים ופעילויות יישוביות של קידום אורח חיים בריא.

 • קידום ויישום תכנית "אפשרי בריא" ביישובים.

 • מועדון הכדורסל – בנים ובנות, ממשיך להגיע להישגים מרשימים ברמה ארצית ומהווה מסגרת חינוכית חשובה ל 850 ילדים וילדות בעמק. קבוצת הכדורסל נערים לאומית זכתה באליפות המדינה לשנת 2015 .

 • הפעלת תכניות "פרחי ספורט" ו"פרויקט אתנה" המקדמים ילדים ונוער בספורט. במסגרת הפרוייקטים התקיימו הרצאות להורים בנושאים: תזונה, יעוץ מנטלי וספורט משפחתי.

 • שופצה בריכת השחייה המחוממת בנהלל לרווחת כל שחייני העמק ומועדון השחייה האזורי.


תכנון אסטרטגי

 • הוטמעה מערכת מידע גיאוגרפי GIS המסייעת לבעלי תפקידים במועצה וביישובים לתכנן ולעבוד לאור נתונים עדכניים בתחום המידע הפיסי חברתי כלכלי וכד'.

 • סיוע בקידום תכניות אסטרטגיות יישוביות - עין דור, שריד, שדה יעקב, בית שערים ונהלל.

חקלאות ומרכז חקלאי העמק

 • מתקיימות הכשרות ייעודיות וקורסים לחקלאים, לחברי אגודות חקלאיות ולדור ההמשך.

 • הוענקו מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בחקלאות על ידי "מרכז חקלאי העמק" וחוות המחקר "נווה יער".

 • המועצה מובילה את מאבק החקלאים הארצי מול הממשלה.

הנדסה, תשתיות והרחבות יישובים

 • גני ילדים חדשים הוקמו ביישובים: חנתון, כפר יהושע, בית שערים, שדה יעקב, הושעיה אחוזת ברק ותל עדשים.

 • תכנון מעונות יום באחוזת ברק, כפר ברוך, היוגב.

 • הסתיים שלב ב' בבניית בית הספר היסודי "מרומי שדה" באחוזת ברק.

 • בית ספר יסודי חדש נבנה בשדה יעקב – שלב א'.

 • מגרשי ספורט חדשים נבנו בבתי הספר: שדה יעקב, ה"עמק המערבי" ביפעת ו"מרומי שדה" באחוזת ברק.

 • הולכת ונשלמת בניית בית ספר תיכון בהרדוף, שלבים נוספים ניבנים בבית הספר "עמקים תבור" במזרע ובבית הספר ה"עמק המערבי" ביפעת.

 • קידום תכנון ובצוע של 3 אולמות ספורט חדשים: בתיכון ה"עמק המערבי" ביפעת, בהושעיה ובעדי.

 • אגף הנדסה מבצע אחזקה בכל מוסדות החינוך והציבור השייכים למועצה כולל טיפול בבטיחות ובהנגשה.

 • הוקמו ושודרגו תחנות הסעים בטיחותיות ביישובים ובסמוך לבתי ספר.

 • תכנון, ביצוע וליווי לכ- 30 הרחבות ביישובי המועצה.

 • מתקני ספורט ביישובים - מוקמים מגרשי ספורט בישובים: כפר יהושע וכפר החורש.

 • שוקמו מגרשי ספורט ישנים בגזית, בגניגר, בכפר ברוך, בקיבוץ מרחביה, בציפורי ובשריד.

 • ביצוע תשתיות חדשות ושיקום כבישים בתל עדשים ושריד, בשיתוף משרד החקלאות.

 • ליווי הקמת תשתיות בפיתוח אזורי תעשיה: "שגיא 2000 " ו"אלון תבור" וקידום שלב ב' ב"שגיא" של כ- 180 דונם.

 • קידום בטיחות בכבישים מול משרד התחבורה: קידום הצבת רמזורים בשדה יעקב, בלפוריה, מנשיה זבדה ובית שערים.

 • המועצה מקדמת תכנון פיתוח תשתיות אזוריות וארציות מול משרדי הממשלה.


תעשיה, תיירות ופיתוח כלכלי

 • הוקמו 8 מפעלים חדשים ב"אלון תבור" בהשקעה של כ - 200 מיליון ₪, בינהם: יקבי כרמל שעבר מראשון לציון. למפעלים יתווספו כ- 500 עובדים חדשים.

 • ועידת העמקים לפיתוח כלכלי אזורי התקיימה לראשונה בהובלת "מעברים בעמק". הושם דגש על קידום תיירות חקלאית, רכש מקומי ויזמות בעמק.

 • עמותת התיירות עברה למשכנה החדש באתר רכבת העמק – המקום משמש גם כתחנת מידע למבקרים. העיר יקנעם הצטרפה לחברות בעמותת התיירות.

נגישות, שקיפות ושיפור הקשר עם התושב

 • אתר המועצה שודרג והותאם לתקני נגישות וכן לשימוש בטלפונים ניידים.

 • הוקם אתר חירום המכיל מידע מקיף לעיתות חירום ולארועים מיוחדים.

 • מוקד המועצה עומד לרשות התושבים 24/7 בכל נושא. ניתן גם בטופס מקוון באתר המועצה.

 • נערך סקר שביעות רצון בקרב תושבי המועצה, תוצאות הסקר יוצגו לתושבים בחודשים הקרובים.

 • נוספו ערוצי יוטיוב ואינסטגרם מועצתיים בנוסף לעמוד פייסבוק פעיל.

 • דיוור שבועי לתושבים – שודרג, הותאם לטלפונים ניידים וכולל דיוור ייעודי לארועי התרבות.

 • התקיימו סדנאות נגישות לעובדי המועצה לשיפור השירות לבעלי מוגבלויות.

אתגרים לשנה הקרובה:

 • השלמת שלבים נוספים בבינוי תיכון הרדוף ו"עמקים תבור" במזרע.

 • שדרוג מסיבי בשני בתי ספר ייסודיים בשיתוף משרד החינוך.

 • יושקעו עוד מאות אלפי שקלים, בתקצוב נוסף של בתי הספר, לפעילות חינוכית, הצטיידות ותגבור שעות.

 • הטמעת תכנית "משחק הוגן"- לקיום פעילות בהפסקות בבתי הספר- שבבסיסה תקנון המחנך להוגנות, כבוד הדדי ושיח מכבד.

 • יישום תכנית המיפוי החדשה בחינוך, לבתי הספר היסודיים.

 • הגברת מערך המיחזור וסיום הצבת פחים כתומים בכל ישובי המועצה.

 • בדיקה מקצועית לבחינת סל השירותים לתושב.

 • בניית מבנה חדש לוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים, שיכלול גם מרחב מוגן לניהול משברים בעיתות חירום במרחב המועצה.

 • גיוס רכזי קהילה ביישובים נוספים במועצה.

 • קידום פתרונות תחבורתיים ושיתופי פעולה עם משרד התחבורה ועם "נתיבי ישראל" ורכבת העמק שתחל לפעול בשנת 2016 .

 • דיור מוגן לתושבי המועצה – קידום תכנית ליישום הדרגתי.

 • הקמת מרכז גישור ודיאלוג בקהילה במועצה לתושבים וליישובים.

 • עידוד כלכלה מקומית ויצירת מאגר עסקים אזורי.

 • העמקת שיתופי פעולה וקידום קשרים בין יהודים לבין ערבים במועצה ובאזור.

 • הטמעת אפליקצייה מועצתית בטלפון החכם שתשפר את הקשר עם התושב.


דוח לתושב 2015 להורדה - לחץ כאן