את הטופס יש להחזיר למבקר המועצה באחת מהדרכים הבאות:

 

טופס תלונה.PDF