יש לצרף תמונת רוחב בלבד באיכות טובה. במידה ונדרש קרדיט לצלם, יש לפרט בשאלה הבאה