ז' חשוון תשע"ט (16 אוקטובר 2018) 

לכבוד, בא כח הרשימה

הנדון: אישור דוגמת פתק הצבעה

הנני להודיעכם בזה כי אישרתי לרשימת המועמדים דוגמת פתק הצבעה למועצה (מליאה)/ ראש רשות / ועד מקומי לפי הצילום המצורף בו הטבעתי את חותמתי וחתימתי.

תשומת לבכם כי כל פתק הצבעה מודפס אשר אינו מתאים לדוגמא שאושר על ידי - יהיה פתק פסול.

 בכבוד רב,

לאה מרקו - מנהלת הבחירות למועצה אזורית עמק יזרעאל