מלגות לספורטאים מצטיינים - מועצה אזורית עמק יזרעאל

המועצה האזורית עמק יזרעאל רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, בכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות בתחום זה, הקימה המועצה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים וספורטאיות מצטיינות. המלגה מיועדת למימון וסיוע לספורטאים/ות פעילים/ות, תושבי/ות המועצה, על ידי קידום הכשרתם/ן ו/או הישגיהם בענף הספורט בו הם/ן מצטיינים/ות.
זאת, כהוקרה והערכה על פועלם/ן ומתוך רצון לעודד את השאיפה למצוינות בספורט.

 • סכום המלגה לספורטאי/ת :  עד 2,500 ש"ח לשנה.
 • זכאים/ות להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים/ות מצטיינים/ות העומדים/ות בקריטריונים.
 • מועד האחרון להגשת מועמדות למלגה: 20.7.2022.

עקרונות כלליים:

 • המלגות מיועדות לספורטאים/ות תושבי/ות המועצה האזורית עמק יזרעאל בלבד.
 • תוקם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות.
  להלן הרכב הוועדה: סגן ראש המועצה - אבי סמוביץ (יו"ר). חברי הוועדה: מנכ"לית עמותת הספורט כחול-לבן - דנה טרטצקי-גתוע, חבר הנהלה עמותת הספורט כחול לבן - כליל כנעני, ממלאת מקום מזכירה עמותת הספורט כחול לבן - רוני חבשוש פלדמן.
 • סכומי המלגות ייקבעו בהתאם לקריטריונים ולתקציב הכולל, בכפוף להחלטת הוועדה.
 • תהיה אפשרות להגיש בקשות למלגות לטובת נסיעות ותחרויות עתידיות שמתוכננות לשנת 2022.
 • לא ניתן להגיש בקשה למלגה יותר מ-3 פעמים.
 • המלגות יוענקו במהלך טקס הוקרה לספורטאים/ות מצטיינים/ות.

קריטריונים למתן תמיכה:

 • התמיכות יינתנו לתושבים/ות רשומים/ות במועצה האזורית עמק יזרעאל בלבד, נשים וגברים כאחד, מגיל 12 ומעלה (מי שמקום מגוריו/ה באחד מיישובי המועצה, לכל הפחות מתאריך 1.1.21  - על פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות).
 • מגיש/ת הבקשה למלגה חבר/ה באחת מאגודות הספורט הפעילות במועצה ו/או משתייך/ת לאיגוד ספורט ומתוקף כך משתתף/ת בפעילותו/ה במסגרת התאחדות ספורט מקומית/ארצית, מוכרת על ידי מינהל הספורט.
 • התמיכה תינתן לספורטאים/ות בלבד.
 • התמיכה תינתן לספורטאים/ות אשר יוגדרו על ידי ועדת המלגות של המועצה כספורטאים/ות מצטיינים/ות. כאלה המשתתפים/ות באליפויות ישראל, גביע המדינה, אליפות אירופה, אליפות עולם, אולימפיאדה, או כל סבב תחרויות המזכה בניקוד לאומי ובינלאומי.
 • התמיכה תינתן במגוון ענפים.

מצוינות בספורט –בעל/ת הישג אישי מוכר ברמה ארצית ו/או בינלאומית בפרק הזמן – 1.1.21-30.6.22*
כמו כן, השתתפות בליגות התחרותיות המוכרות על ידי משרד התרבות והספורט והשתתפות בנבחרות ישראל.

 • ספורטאי/ת בעל/ת גיליון התנהגות ללא רבב במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה, באיגוד ו/או בהתאחדות במסגרתו פעיל/ה.
 • עדיפות תינתן לעוסקים/ות בענפי ספורט אישיים.
 • בהחלטה על גובה המלגה יילקחו בחשבון הישגי המבקש/ת בשנת 2021, שהם בין היתר: השתתפות באירועי ספורט יוקרתיים, תחרויות, זכיות וכו'.
 • יש למלא חוות דעת של המאמן/ת האישי/ת, המתייחסת לרמתו/ה המקצועית והאישית של מגיש/ת הבקשה.
 • בהחלטה על מתן המלגה, יינתן משקל להישגי המבקש/ת (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת ישראל וכיוצ"ב), לרבות אירוע הספורט בו מבקש/ת להשתתף (אליפות ישראל/אירופה/עולם).
 • במסגרת השיקולים יינתן משקל גם למצב הסוציו-אקונומי של המבקש/ת.
 • כל הקריטריונים הנ"ל הינם מצטברים.
 • אי עמידה באחד הקריטריונים הנ"ל תשלול זכאות למלגה.
 • על מגיש/ת הבקשה למלא את טפסי הבקשה המצ"ב. פניות למלגות בדיעבד, על תחרויות והישגים שאינם במסגרת הזמנים כפי שהוגדרה בקול קורא זה, לא תתקבלנה.


להורדת טופס בקשה לקבלת מילגה - לחצו כאן

את הטפסים יש לשלוח בדוא"ל sportoffice@eyz.org.il

לפרטים נוספים: מחלקת הספורט 04-6520080 | sportoffice@eyz.org.il

*בעקבות מגפת הקורונה פרק הזמן שנקבע הינו למעלה משנה.