מועד אחרון להגשה לתנועת המושבים: 30/11/2019

בני ובנות מושבי תנועת המושבים מוזמנים להגיש בקשות לקבלת מלגה מקרן הרב מנחם הכהן

תנועת המושבים מגדילה את המלגה לזכאים למלגת קרן הרב מנחם הכהן באמצעות קרן הרצפלד

קריטריונים:

# המלגות מיועדות לבנים ובנות חברי האגודה החקלאית הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לקראת תואר ראשון ומעלה.

# תינתן עדיפות לסטודנטים אשר תרמו לקהילה במושב (מדריך צעיר, גרעין עודד) ומעוניינים להשתלב בתרומה חברתית עתידית.

# לא תינתן מלגה לסטודנט שקיבל מלגה מקרן הרב בעבר.

אין קרן הרב מתחייבת לתת מלגות לכל הפונים.

טופס בקשה - לחצו כאן

מועד אחרון להגשה: 30 נובמבר 2019  

הבקשות , בכתב, על גבי הטופס המצ"ב יוגשו עד ל 30.11.2019 לפי הכתובת:

קרן הרב למלגות – תנועת המושבים , רח' לאונרדו דה וינצ'י 19 ת"א 64733