בשנת 2016 הוענקו מלגות כדלקמן:

  • 102 מלגות עידוד מועצה בסך 1,000 ₪ כל מלגה

  • 18 מלגות מעורבות חברתית משותפות עם מפעל הפיס ושותפות ביחד גליל מרכזי בסך 10,000 ₪ כל מלגה (תחומי התנדבות: כתיבת סיפורי חיים, מיומנויות מחשב, נרקיסים)

  • מלגות מעורבות חברתית בסכומים של 4,300 עד 6,500 ₪ (תחומי התנדבות: איכות סביבה, רווחה, נוער, קהילה, שביל יזרעאל)

  • 10 מלגות קרן גרוס בסך 5,000 ₪ (תחומי התנדבות: יזרעאלה, עמק בסלון, דרך ארץ)