1,000 ₪
מועד פתיחת ההרשמה: 16 ספטמבר 2019
מועד אחרון להרשמה: 30 נובמבר 2019

מועצה אזורית עמק יזרעאל מציעה לסטודנטים לתואר ראשון ולימודי הנדסאי תושבי יישובי מוא"ז עמק יזרעאל - מלגת עידוד חד פעמית במסגרת הלימודים

המעוניינים מתבקשים למלא פרטים במערכת רישום למלגהמסמך שלא יהיה סרוק כראוי - יידחה. 

קריטריונים לקבלת מלגת עידוד מועצה:

  • תושב המועצה על פי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים, במשך 5 שנים אחרונות (לפחות).

  • גילאי 20-35 (ילידי 1984-1999)

  • סטודנט שנה שנייה (לפחות) במסלול לימודים אקדמי מוכר (מל"ג) לתואר ראשון / לימודי הנדסאי.

  • לימודים בהיקף של 20 שעות שבועיות לפחות בכל סמסטר.

  • סטודנט אשר לא קיבל מהמועצה מלגת עידוד בעבר.

  • סטודנט אשר לא מקבל מהמועצה מלגת מעורבות חברתית בנה זו (תש"ף).

  • אינו מקבל מימון לשכר הלימוד מגוף אחר בהיקף של 50% ומעלה ולא יעלה על שכר לימוד אוניברסיטאי לשנת לימוד.

  • שירות צבאי או שירות לאומי, אזרחי.

 

סכום המלגה: 1,000 ₪

מועד אחרון להגשה: 30 נובמבר 2019

להרשמה לחצו כאן

לפרטים נוספים: מורן ניר, צעירים ומלגות Moran@eyz.org.il 

המעוניינים מתבקשים למלא פרטים באפליקציה / אתר המועצה ולצרף את האישורים הנדרשים סרוקים באיכות גבוהה.