תמונת יקיבים, קישור לפרסום משלוחים מיקבי עמק יזרעאל