סיירת מחצלות 2021

תוכנית בהפעלת הרשות לביטחון קהילתי, תוכנית להב"ה ומחלקת הנוער עמק יזרעאל. מדריך/ה שמגיעים בלילה ליישוב ומפעילים את בני הנוער במקומות ההתאספות המוכרים שלהם, מייצרים עימם קשר קצר טווח ויוצרים מרחב בטוח.
המדריכים מביאים עימם ערכת הפעלה ובעיקר קסם אישי, עובדים בתיאום עם הישוב ויוצרים רצף בין המפגשים

גנינגר

אלוני אבא

הסוללים  

קיבוץ מרחביה

היוגב

יפעת

שריד

שמשית

דברת

הושעיה

גבעת אלה

מנשית זבדה

סואעד חמירה

עדי

הרדוף

תמרת

מזרע

שדה יעקב - ימי ה' 1.7-12.8

בלפוריה