המועצה האזורית עמק יזרעאל ומחלקת הדוברות, מזמינה את יישובכם להיכנס לפרויקט – הצבת שלט דיגיטלי יישובי.

שלט דיגיטלי ישמש את היישובים כמערכת הודעות לתושבים ויהווה כלי חשוב בידי כל מנהל, יו"ר ועד ורכז קהילה. זוהי דרך מצוינת לשמור על קשר עם התושבים, להעביר הודעות ולרכז מידע יישובי וקהילתי באופן מיטבי וייצוגית.
השלט יכול להיות מוצב בכניסה ליישוב ולהחליף את השלטים הפיראטיים המעודכנים ידנית או להיות מוצב באזור מרכזי אחר בתוך היישוב.

מטרת הקול הקורא היא לתת מענה ביישובים בהם אין שילוט פעיל ויעיל, ולהקים כזה בתמיכת מחלקת הדוברות.

המועצה רואה בכך חשיבות, הן מבחינת היישוב, שיוכל לשדרג את דרכי התקשורת שלו מול התושבים, בדגש על עשייה קהילתית, והן בשיפור העברת המידע המועצתי לתושבים; חדשות, הטבות, אירועים ומגוון רחב של שירותים לתושב ולקהילה.

שיטת התקצוב ליישובים:

 1. בשלב הראשון, ייעשה פיילוט ביישוב אחד (עד סוף שנת 2019). לאחר מכן, בכל שנה ייפתחו שתי הקצאות בלבד.
 2. עלות ממוצעת לשלט עומדת על כ- 35,000 ₪, תלוי בגודל השלט ובמיקומו.
 3. המאצ'ינג של היישוב יעשה מתקציב החומש או מהתקציב הירוק- לבחירת היישוב.
 4. מחלקת הדוברות תעניק מימון של עד 5,000 ₪ ליישוב ולא יותר מ-25% מהעלות לשלט.
 5. התקצוב יינתן אל מול התחייבות יישובית לתחזק חודשית מערכת כזו ולהכניס תכנים מועצתיים המיועדים לתושבים ובעלי תפקידים, לצד כל המידע היישובי והקהילתי.
 6. מחלקת הדוברות תסייע בהפניה לספקים מומלצים בתחום.

תנאים כללים לקבלת תמיכה:

 1. מינוי איש קשר שיעבוד מול מחלקת הדוברות, לשלב הצגת הצורך והתחייבות היישוב וכן, עבודה מול נותן השירות המקצועי.
 2. הגשת בקשה מסודרת על דף לוגו של היישוב.
 3. היישוב יישא בתשלום התחזוקה החודשית של מערכת ההודעות.
 4. התחייבות להתחלת הביצוע בפרק זמן של לא יותר מ- 3 חודשים מקבלת האישור על התמיכה.
 5. ליווי, ייעוץ והדרכה יינתנו על ידי שירה לוין דוברת המועצה.

מועד אחרון להגשת בקשות: 30.11.19

ניתן להגיש בקשה במייל: shiral@eyz.org.il

תשובות תינתנה 15 יום לאחר מועד ההגשה האחרון. שימו לב, קיימת הקצאה אחת בלבד לשנת 2019!