המחלקה אחראית על תכנון, ארגון וביצוע של תהליכי רכישה, אספקת טובין, סלולר, לוגיסטיקה ושירותים נוספים למחלקות המועצה ולמוסדותיה השונים.

  • התאמת שיטת העבודה לתקנות משרד הפנים המחייבות את הרשויות.

  • הפעלת מערכת ניהול רכש ממוחשבת.
  • ביצוע הזמנות טובין ושירותים על פי הזמנות על פי הנהלים המחייבים, ומעקב אחריהם.

  • תקשורת קווית/ סלולרית - מתן פתרונות מיידים לשימוש בטלפונים ניידים.

  • ריכוז עבודתה של ועדת רכש ובלאי.
  • הכנת תוכנית רכש שנתית.

  • הכנת מכרזים תקופתיים עם ספקים לצורך התקשרויות ארוכות טווח.