1. אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל, רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה כמותאמת למוגבלי ניידות (בנוסף לקלפיות המונגשות בכל יישובי המועצה) כלהלן:

2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 3 מעטפות הצבעה:

 

  • מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית.
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית.
  • מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב (או לנציגות).

 

3.    הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה הצהובה, פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית למעטפה הלבנה ופתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה, באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות.

4.    הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

 "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

לאה מרקו - מנהלת הבחירות

למועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 מודעה בדבר קלפיות מיוחדות למוגבלי ניידות