הנחיות וכללי התנהגות בהסעות לבתי הספר:

  1. אין להעלות לרכב ההסעה ילד/ה ללא הצהרת בריאות חתומה עלי ידי ההורים, או על ידי האחראי על הילד/ה.
  2. הנהג נדרש לדווח לאחראי על ההסעות ברשות המקומית על כל הרעה במצב בריאותו של ילד/ה שעלה לרכב ההסעה, כמו גם על תסמינים האופייניים לנגיף קורונה.
  3. אין להושיב נוסעים בשורת המושבים שמאחורי הנהג.
  4. הנוסעים יישבו בצמדים קבועים, ככל האפשר.
  5. חלה חובה, לפי כל דין, על עטית מסכה במשך כל זמן הנסיעה, למעט ילדים מתחת לגיל 7 ומי שהוחרגו בנהלי עטיית מסיכה של משרד הבריאות.
  6. יש לחטא ידיים עם העלייה לרכב ההסעה.
  7. יש לאוורר את רכב ההסעה במשך זמן הנסיעה.
  8. רכב ההסעה ינוקה אחת ליום, לפחות.

למסמך המלא לחצו כאן

אוטובוסים.pdf