תושבים יקרים,

אנו מודעים לעומק המצוקה הכלכלית שיצר נגיף הקורונה.

ראש הממשלה ושר האוצר הציגו את תכנית המענקים הממשלתית לסיוע ואנו מברכים על כך. תכנית המענקים הינה צעד חשוב והכרחי, אבל מחובתנו כנבחרי ציבור לעזור ולתת יד למי שנפגע באופן המשמעותי ביותר ממשבר הקורונה. 

לשמחתנו, בימים אלה, אנו מקבלים פניות מבורכות מתושבים המעוניינים לתרום את המענק שיקבלו לגורם אחר, הנזקק לו יותר.

המועצה האזורית עמק יזרעאל הקימה קרן סיוע למשפחות ולעצמאים בענפים לא פעילים, שנפגעו מהמשבר . הקרן תנוהל בידי גזבר המועצה וועדה, שהרכבה כדלהלן: מ"מ וסגנית ראש המועצה - יו"ר הוועדה; מנכ"ל המועצה; מ"מ מנהלת אגף קהילה ורווחה וראש מינהל ההכנסות. 

הקרן תבחן כל פנייה על פי קריטריונים ברורים.

באפשרותכם לתמוך ולסייע. העניקו את  המענק למי שזקוק לו!

תודה, 

רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה 

 

קריטריונים להעברת תרומה לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה

רקע:

  1. התפרצות נגיף הקורונה הסבה פגיעה לתושבים רבים. המועצה החליטה על הקמת קרן תרומות של תושבי המועצה, האחד כלפי רעהו, על מנת לסייע לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.
  2. מדובר במענק  עד 2,000 ₪ .
  3. תרומות יופקדו לחשבון המועצה בבנק הפועלים 12, סניף 472 חשבון מס' 5650

            או באמצעות קרן עמק יזרעאל – לפרטים: מירי שריג 6520020.

            ככל שיישאר עודף מכספי התרומה, הסכום הנותר יופנה לנושאי רווחה שונים.
  1. לצורך חלוקת התרומות, הוקמה ועדת מקצועית בראשות גזבר המועצה. הוועדה כוללת את מ"מ וסגנית ראש המועצה; מנכ"ל המועצה, מ"מ מנהלת אגף קהילה ורווחה וראש מינהל ההכנסות.

ועדה מקצועית זו תדון בבקשות שיוגשו לקבלת סיוע, וזאת בהתאם לקריטריונים המפורטים להלן:

  1. 1. משפחה, זוג או יחיד  תושב/י המועצה שנפגעו מהתפרצות נגיף הקורונה.
  2. 2. הפגיעה היא כתוצאה מאחד האירועים הבאים:

לשכירים: פיטורין / יציאה לחל"ת / צמצום היקף משרה.

לעצמאים: סגירת עסק / צמצום היקף הכנסות העסק.

  1. 3. מידת אי היכולת הכלכלית להתמודד עם הפגיעה כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה.
  1. יש להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המצורף: טופס מקוון לבקשת סיוע
       עד לתאריך  31.12.2020 באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: nofarg@eyz.org.il
     
  1. ניתן להשאיר בקשה במעטפה סגורה במוקד המועצה:   טופס בקשת סיוע להורדה