מטרות האגף ויעדיו:

  • להניע ולכוון את פעילות הפיתוח של המועצה.

  • לייצר מקורות תעסוקה לתושביה בתחומי התעשייה, החקלאות, התיירות השירותים והמסחר.

  • להניע בתחומים אלה פיתוח כלכלי מניב, שיאפשר להרחיב את פעילות המועצה.

  • לסייע לתושב במציאת תעסוקה ומקורות פרנסה.

  • לתכנן ולקדם מיזמים לצמיחה כלכלית ולהגדלת אוכלוסיית המועצה, כדי לקדם את צמיחת האזור ולסייע למועצה האזורית למלא את ייעודיה.

  • ליזום תכנון ארוך טווח של פעילויות המועצה ויישוביה.