• טיפול בארכיון ההיסטורי של עמק יזרעאל כולל ארכיוני ישובים המופקדים בו.

  • ריכוז ואחריות על פעילות ארכיוני הישובים במועצה.

  • ארגון פעילות אזורית לארכיונאי הישובים וקיום "חוג ידידי הארכיון".

  • קליטת חומרים הנמסרים לארכיון מגופים ומאנשים פרטיים.מתן שירותי מידע לחוקרים, לתלמידים ולאנשים פרטיים.

  • אנו נמצאים בתהליך העלאת החומרים לארכיון המקוון - ניתן להתרשם בקישור למטה.