• הפעלת מוקד פניות ומוקד מצוקה לבתי ספר
  • השתתפות באחזקת מקלטים בישובים
  • אבטחת מוסדות חינוך
  • מערך המתמי"ד ויחידת "יפתח" בשיתוף משמר הגבול
  • שמירה ופיקוח אזורי בתחום המועצה
  • אחזקת מחסני מל"ח (משק לשעת חירום)
  • הכנת המועצה והיישובים לשעת חירום
  • סיוע בהקמת מערך של מרכיבי בטחון ביישובים
  • שיתוף פעולה עם צה"ל, משטרה, מג"ב, כיבוי אש ומד"א
  • שיטור קהילתי (בשיתוף משטרת ישראל)

 

מוקד המועצה


אתר לשעת חירום


רשימת מקלטים בתחום המועצה


אתר משטרת ישראל


אתר פיקוד העורף