דוברת המועצה אחראית על התקשורת של המועצה  כארגון  - הן עם יישוביה ותושביה והן עם התקשורת האזורית והארצית.

מדיניות התקשורת של המועצה מבוססת על שקיפות, פתיחות וזמינות מידע.

בהתאם לכך, אנו נעזרים באמצעי התקשורת השונים כדי לחשוף בפני הציבור את עשייתה של המועצה, על אגפיה ומחלקותיה, בתחומי הפעילות השונים.

במקביל, אנו עומדים לשירות הפונים אלינו – תושבי המועצה או גורמים חיצוניים - ומשתדלים להשיב לכל פנייה המגיעה אלינו באופן מלא ובמהירות האפשרית.