שם הרשות: מועצה אזורית עמק יזרעאל

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים, יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.

ניתן לאסוף את החוברות בלשכת מנכ"ל המועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-12:30.

הוראות בנוגע להגשת הצעות מועמד/ת ושמות המועמדים/ות, מפורטות בחוברת המועמד/ת או רשימת המועמדים/ות:

  1. הצעת מועמד/ת ורשימת מועמדים/ות הכוללות חתימות תומכים/ות, ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים/ות. במקרה זה, יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי.
  2. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים/ות ופרטיהם/ן בסדר זהה.
  3. כל חוברת תכלול תצהיר בא/ת כוח הרשימה ואישור הצהרה המאמת את חתימות התומכים/ות שבאותה חוברת.
  4. שם המועמד/ת או הכינוי של רשימת המועמדים/ות חייב להופיע בכל חוברת, או בכל ראש דף בכל חוברת.

נא לעיין היטב בהוראות המפורטות בחוברת!

רלוקה לייבוביץ צור
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק יזרעאל