מנהל: שחר אורן 

מזכירה: תמי לבנוני

טלפון מזכירות: 04-6520013

פקס: 04-6520014

שעות פעילות: 8:00-16:00

החברה הכלכלית הינה חברה עירונית. ח"פ 512009267

החברה הכלכלית עוסקת בפיתוח מקורות הכנסה וניהול אזורי תעשייה.

חברי דירקטוריון:

אייל בצר (ראש מועצה), רינת זונשיין (מנכ"ל) שגיא וייץ (גזבר) ישראל ויזל (חבר מליאה), דובי וינגרטן (מהנדס המועצה) מיכל נדלר (נציגת ציבור), ירון בנאורי (נציג ציבור) אלי סדלניק (חבר מליאה), שיר פרסאי ברניב (חברת מליאה).