• המועצה האזורית עמק יזרעאל מובילה את האזור לפיתוח, צמיחה והתחדשות, תוך שמירה על הצביון החקלאי-כפרי-קהילתי, על המורשת ההיסטורית תרבותית ונכסי הטבע של האזור, ובכך מממשת שליחות חברתית, חינוכית ולאומית.

 • המועצה, באחריות משותפת עם יישוביה ומעורבות תושביה, מטפחת ומעודדת קידום חינוך, תרבות, איכות סביבה, חקלאות, תשתיות ציבוריות ואיכות חיים, המחזקים את הישוב ומאפשרים לתושב לממש עצמו על פי דרכו ואמונתו.

 • המועצה מתנהלת בניהול תקציבי תקין, על פי כל הכללים.

 • עובדי המועצה פועלים מתוך גישה שירותית ומקצועית, בתכליתיות ובשקיפות - על בסיס ראיה כוללת וארוכת טווח.

 • ובכך מהווה המועצה בית לתושביה, מקור גאוה לעובדיה ומודל חיקוי לרשויות אחרות.

טרקטור

"זוהי ארצי ושדותיה, זהו עמק יזרעאל..." נתן אלתרמן

 

 דגשים:

 • המשך המצוינות בחינוך.

 • חיזוק החינוך הבלתי פורמלי והתרבות.

 • איכות הסביבה וחקלאות.

 • המשך הצמיחה של הישובים והעצמתם.

 • שיפור השירות לתושב.

 • תעסוקה ופיתוח כלכלי.

 • הגברת רווחת התושבים וביטחונם.