אגף החינוך מוביל ומתווה דרך, תוך דיאלוג מתמיד עם בתי הספר והיישובים, בכל הקשור בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
המחלקות השונות באגף החינוך מובילות ומחזקות תכניות ארוכות טווח וקצרות טווח בגני הילדים, בבתי הספר, עם הורים, מנהלים, מורים ובעלי תפקידים.
האגף מחזק ומרחיב את התוכניות הנדרשות על ידי משרד החינוך, ומוביל תוכניות ייחודיות. כל זאת, במטרה להצעיד את מערכת החינוך בעמק ללמידה איכותית, איתור וטיפוח מצוינות והקניית ערכים.