מחלקת ישובים מקשרת בין היישובים למחלקות המועצה השונות וכוללת:

  • עבודה עם הנהלות ומזכירי היישובים: על פי צו המועצות האזוריות כולל הערכות וביצוע בקרה

  • מעקב וליווי של הניהול המוניציפלי השוטף ביישובים

  • הפעלת מערכות ביקורת היישובים בהתאם לכללים

  • הכשרת המנהיגות היישובית

  • ליווי היישובים בתהליכי ההרחבה, השינוי, הצמיחה וההתחדשות, ע"י צוותים רב תחומיים