המטווח האזורי  

נשק הצפון - רח' קהילת ציון 14 עפולה, טל' 04-6573537

 

  • חידוש רשיונות נשק   
  • אימוני ירי