המנחת נבנה על ידי הבריטים אורך המסלול כ- 2,400 מטר.

המועצה מטפלת בהכנת תב"ע (תכנית בנין עיר) שתסדיר את הפעילות בשדה בהתאם לתמ"א 15 (תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה) שהגדירה את השדה בדרג 4 .

בשדה פועלים כיום גורמים אזרחיים בין היתר, שתי חברות ריסוס חקלאי, טייסת כיבוי אש, בית ספר לטיסה ומועדון דאייה.

לאתר מגידו תעופה לחץ כאן

מנחת מגידו