במבני המועצה, ברחבות ובחניות הותקנו מצלמות אבטחה במעגל סגור.

מטרת הצבתן של המצלמות היא שמירה ואבטחה על מבני המועצה, עובדיה ומבקריה. כמו כן, בעת חירום, המצלמות מאפשרות שליטה ובקרה על מרחבים מוגנים ושטחי כינוס.

מצלמות האבטחה הינן מצלמה בעלת יכולת הקלטת תמונה בלבד, ללא הקלטת קול.

הצפייה במצלמות תתאפשר למוקד המועצה ולקב"ט המועצה בלבד.

להלן פירוט מיקומן של מצלמות האבטחה במרחב בית המועצה;

מס' סידורי  אתר מיקום סוג מצלמה   מטרת  הצבת המצלמה  פרטי מנהל מאגר המידע פרטי התקשרות לצורך מימוש זכות עיון בהקלטות לפי סעיף 13 לחוק. שנת התקנה  תדירות הקלטה וידאו/אודיו משך זמן שמירת ההקלטות
1 מתחם  המועצה לובי המועצה - מרכז קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
2 מתחם  המועצה לובי המועצה לכיוון מערב קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
3 מתחם  המועצה רחבה ראשית כניסה - מרכז קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
4 מתחם  המועצה רחבה ראשית - כיוון מזרח קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
5 מתחם  המועצה רחבה ראשית - כצילום גובה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
6 מתחם  המועצה מבנה ראשי - דלת פטיו (מח' נוער) קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
7 מתחם  המועצה אגף הכספים - מסדרון שמאל קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
8 מתחם  המועצה אגף הכספים - כניסה + מסדרון ימין קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
9 מתחם  המועצה מבנה ראשי - יציאה לכיוון המבנה הצפוני קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
10 מתחם  המועצה יציאה מבנה ראשי לכיוון מערב (סמוך למשרדי כ''א) קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
11 מתחם  המועצה כ''א - דלת בהלה לכיוון מערב קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
12 מתחם  המועצה חכ''ל - יציאה למדרגות חירום קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
13 מתחם  המועצה חכ''ל - מסדרון מוביל קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
14 מתחם  המועצה חכ''ל -כניסה ראשית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
15 מתחם  המועצה מסדרון חינוך - דלת בהלה יציאה לרחבה קדמית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
16 מתחם  המועצה אגף חינוך - דלת בהלה לכיוון מערב קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
17 מתחם  המועצה מבנה ראשי - כניסה לאגף חינוך + כניסה למקלט + כניסה לאגף קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
18 מתחם  המועצה מבנה ראשי קומה 2 - מסדרון לשכה לכיוון מערב קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
19 מתחם  המועצה מבנה ראשי קומה 2 - מדרגות ימין קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
20 מתחם  המועצה מבנה ראשי קומה 2 - רחבת מעלית מליאה +מדרגות קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
21 מתחם  המועצה מבנה צפוני - מסדרון לכיוון רכש קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
22 מתחם  המועצה מבנה צפוני - כניסה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
23 מתחם  המועצה מבנה צפוני - רחבת כניסה פנימית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
24 מתחם  המועצה מבנה צפוני קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
25 מתחם  המועצה מבנה צפוני - דלת יציאה מח' תחבורה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
26 מתחם  המועצה מבנה צפוני - הכניסה אחורית - איכוה''ס קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
27 מתחם  המועצה שביל המחבר בין המבנה הראשי לצפוני קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
28 מתחם  המועצה שביל המחבר בין המבנה הצפוני לראשי קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
29 מתחם  המועצה שביל מקיף מבנה צפוני מכיוון האולפנה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
30 מתחם  המועצה עליה לשביל מקיף מכיוון האולפנה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
31 מתחם  המועצה חניה אחורית - מחסנים, כבאית - מדרום קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
32 מתחם  המועצה חניה אחורית - מחסנים, כבאית - מצפון קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
33 מתחם  המועצה חניה אחורית - מחסן נשק, מכולות  קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
34 מתחם  המועצה חניה אחורית - מול כניסות ימ''ח קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
35 מתחם  המועצה כניסה לחניה אחורית פנימית - אגף איכוה''ס קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
36 מתחם  המועצה חניה אחורית - לכיוון מזרח קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
37 מתחם  המועצה חניית כורכר יזרעאלים + מדרגות חירום לאגף הנדסה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
38 מתחם  המועצה יזרעאלים - כניסה ראשית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
39 מתחם  המועצה יזרעאלים - דלת בהלה מקשרת למח' ביטחון קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
40 מתחם  המועצה יזרעאלים - דלת בהלה - יציאה לכיוון דרום  קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
41 מתחם  המועצה יזרעאלים - כניסה פנימית + מרחב קבלת קהל קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
42 מתחם  המועצה כניסה למח' ביטחון - חיצונית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
43 מתחם  המועצה כניסה למח' ביטחון - פנימית קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
44 מתחם  המועצה מוקד קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
45 מתחם  המועצה מצלמות בימ''ח ראשי (3) קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
46 מתחם  המועצה כביש כניסה למועצה - צפון קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
47 מתחם  המועצה כביש כניסה למועצה - דרום קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
48 מתחם  המועצה כביש כניסה למועצה קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
49 מתחם  המועצה מכולות אחוריות קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
50 מתחם  המועצה צומת המפגש לחניית בית הספר 'עמקים תבור' מזרע קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום
51 מתחם  המועצה מחסן נשק קבועה  אבטחה ושמירה על הסדר הציבורי מחלקת ביטחון 046520086 חוק הגנת הפרטיות  סעיף 13 זכות עיון במידע 2019 24/7 וידאו     14 יום