בוגר מחלקת הנוער של המועצה האזורית עמק יזרעאל הינו אדם שהישראליות, הציונות, המסורת והיזרעאליות הינם מרכיבים מהותיים בהגדרת זהותו האישית.

מחלקת הנוער, מובילה ופורצת דרך בתחומה, יוזמת ומקיימת מסגרות ופעילויות חינוכיות המושתתות על ערכים של אהבת האדם והארץ, דמוקרטיה, אחריות, בחירה, מעורבות, מנהיגות, סובלנות, תרומה לחברה וצמיחה אישית. 

מחלקת הנוער מאפשרת מגוון הזדמנויות לכל נער ונערה, לביטוי ומימוש עצמי כפרטים ובמסגרת הקבוצה החברתית. 

מחלקת הנוער פועלת בשותפות יחד עם מערכות יישוביות, מועצתיות וארציות למימוש חווית התפתחות והעצמה של בני הנוער, למתן שירותים איכותיים בתחום החינוך החברתי, כמענה לצורכי בני הנוער והקהילות ברמה המועצתית והיישובית. 

מערכת הנוער היישובית, מהווה סביבה בטוחה ותומכת המאפשרת התפתחות ולמידה, מתוך העצמה, חוויה והנאה, באמצעות תהליכים אישיים וקבוצתיים. 

בני הנוער מעורבים, שותפים ומובילים עשייה חברתית וקהילתית, ביישובים, במועצה וברמה הארצית, מתוך תחושת אחריות, אכפתיות ואהבה.