מין
מין * שדה חובה
כלב מסוכן
כלב מסוכן * שדה חובה
כלב נחייה
כלב נחייה * שדה חובה
*אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים.
*אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים. * שדה חובה
*אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים. Copy
*אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים. Copy * שדה חובה
*הורשעתי/ לא הורשעתי בעבירות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או/ ו לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשלז 1977.
*הורשעתי/ לא הורשעתי בעבירות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או/ ו לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשלז 1977. * שדה חובה
*אני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא 1981 שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף הקודם.
*אני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא 1981 שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף הקודם. * שדה חובה
Browser not supported