מנהלת הבחירות למועצה אזורית עמק יזרעאל - הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

מועד הבחירות: יום שלישי, י"ח אדר א' תשפ"ד, 27.02.2024

שעות ההצבעה בקלפיות: משעה 07:00 בבוקר עד 22:00 בלילה.
בקלפיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ-350 יהיה המקום פתוח מ - 07:00-20:00

אדם המוגבל בניידות * ששמו כלול בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית עמק יזרעאל, רשאי להצביע בקלפיות שנקבעו כמותאמות למוגבלי ניידות כלהלן:

1. 

מספר קלפי מקום קלפי מען הקלפי
1.0 אלונים מועדון
1.0 בית זייד כפר התקווה, כפר תקווה 1
1.0 בלפוריה מועדון לחבר
1.0 דברת מועדון לחברים
1.0 עדי מועדון/אולם חבר
1.0 ציפורי בית העם

 

2. אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי לאנשים מוגבלים בניידות יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי, ויקבל 3 מעטפות הצבעה:
  • מעטפה צהובה להצבעה לראש המועצה האזורית
  • מעטפה לבנה להצבעה לרשימה למועצת המועצה האזורית
  • מעטפה כחולה להצבעה לרשימה לוועד המקומי ביישוב

3. הבוחר יכניס מאחורי הפרגוד:

  • פתק הצבעה צהוב אחד לראש המועצה האזורית למעטפה צהובה
  • פתק לבן אחד למועצת המועצה האזורית למעטפה לבנה
  • פתק הצבעה כחול אחד לוועד המקומי למעטפה כחולה

 באופן שהפתקים לא ייראו מחוץ למעטפות

4. הבוחר יחזור למזכיר ועדת הקלפי ויקבל ממנו מעטפת הצבעה חיצונית. הבוחר יכניס את שלוש מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית ומזכיר ועדת הקלפי יציין על גבי המעטפה החיצונית את פרטי הבוחר.

    הבוחר יטיל את המעטפה החיצונית, לעיני ועדת הקלפי, לתוך הקלפי.

    "אדם המוגבל בניידות" – אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי ששמו כלול ברשימת הבוחרים שלה.

 

רלוקה לייבוביץ צור
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק יזרעאל