נרשמים באופן מקוון גם לבית הספר וגם לגן

הרישום לכיתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ג יתקיים בין התאריכים 
03.01.22 יום שני, א' בשבט התשפ"ב עד 03.02.22 יום חמישי, ב' באדר א' התשפ"ב

הרישום המקוון הינו רק לילדים הרשומים במינהל האוכלוסין כתושבי המועצה
ומתגוררים בפועל ביישובי המועצה!

תושבי מועצה חדשים/חוזרים, שעוברים למועצה לקראת שנת הלימודים הבאה ותושבי חוץ המעוניינים לבחון אפשרות ללמוד בעמק, יוכלו להגיש בקשה מקוונת, החל מאפריל 2022


גילאי הרישום
חובת הרישום חלה על כל הילדים שנולדו בין התאריכים הבאים:

כיתה א'
כ' בטבת התשע"ו - 1.1.2016
ב' בטבת התשע"ז - 31.12.2016

גני ילדים - גילאי 5  
ג' בטבת התשע"ז 01.01.2017
י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017

גני ילדים - גילאי 4 
י"ד בטבת התשע"ח 01.01.2018
כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

גני ילדים - גילאי 3
כ"ד בטבת התשע"ט 01.01.2019
ג' בטבת התש"ף 31.12.2019

שימו לב - כל ילד וילדה מחוייבים ברישום מחודש! להרשמה - לחצו כאן
  • רישום ילדים חדשים וילדי חוץ יתאפשר החל מאפריל 2022
  • לא יתאפשר רישום של  ילדים שלא מלאו להם 3 שנים, לפי חוק לימוד חובה, כולל ילדים שנולדו בין התאריכים- 1-15/01/2020