התקשרות עם חשכ"ל (חברה למשק וכלכלה)

התקשרות עם חשכ"ל (חברה למשק וכלכלה)
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הודעה על התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול הפרוייקט – פיתוח הרחבה לב הכפר במנשיה זבדה - ללא מכרז 21/06/2020
הודעה על התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול הפרוייקט – פיתוח אזוה"ת שגיא 2000 שלב ג' - ללא מכרז 21/06/2020
הודעה על התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול הפרוייקט –תכנון אספקה והצבה של 4 כיתות ומנה שרותים יבילים -  ללא מכרז 21/06/2020
הודעה בדבר התקשרות בהסכם עם החשכ"ל 21/04/2020

מכרזי כוח אדם

לא קיימים מכרזים פעילים של מכרזי כוח אדם.

מכרזי רכש

מכרזי רכש
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
אספקת והתקנת מערכות מולטימדיה, ציוד נלווה ותשתיות תקשורת 02/12/2018
אספקת מנות מזון לשעת חירום 01/12/2018
הקמת מאגר נותני שירותים להשתתפות במכרזי זוטא בתחום עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב 14/09/2018
אספקה, פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב מסוג LED 01/08/2018

מכרזי ייעוץ וניהול

מכרזי ייעוץ וניהול
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
מכרז מס' 11/2020 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הקמה והפעלה של מרכז חינוכי טכנולוגי 03/05/2020

אשכול רשויות גליל והעמקים

לא קיימים מכרזים פעילים של אשכול רשויות גליל והעמקים.

ספק יחיד

לא קיימים מכרזים פעילים של ספק יחיד.

קולות קוראים לספקי שירותים

קולות קוראים לספקי שירותים
שם המכרז תאריך התחלה תאריך סיום
הזמנה להצטרפות לרשימת קבלנים 02/06/2020
החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל בע"מ - הקמת מאגר יועצים ונותני שירותים להשתתפות במכרזי זוטא 22/10/2019
הזמנה להירשם במאגר יועצים ונותני שירותים לאגף ההנדסה

קולות קוראים ליישובים ולתושבים

לא קיימים מכרזים פעילים של קולות קוראים ליישובים ולתושבים.